I Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Praktyczna PIRO-TACTICS 2018

 

Konferencja Naukowo – Praktyczna PIRO-TACTICS 2018

 

Termin: 20-21 czerwca 2018 roku

Miejsce: Łódź

 

Pirotechnik 

Do pobrania: ZAPROSZENIEPROGRAM [PDF]

 

KOMITET NAUKOWY:

 

Prof. dr hab. Kuba Jałoszyński

dr hab. Ryszard Machnikowski

dr hab. Zofia Wilk-Woś

dr inż. Przemysław Kornacki

dr Jarosław Truchan

dr Rafał Batkowski

dr Andrzej Marjański

dr Michał Stępiński

dr Roman Stawicki

 

 

Organizatorzy:

dr Michał Stępiński – przewodniczący komitetu organizacyjnego

dr inż. Przemysław Kornacki – v-ce przewodniczący

Biuro Operacji Antyterrorystycznych Komendy Głównej Policji

Samodzielny Pododdział Antyterrorystyczny Policji w Łodzi

Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi

Stowarzyszenie Ekspertów Bezpieczeństwa RP

Społeczna Akademia Nauk

 

 

OPŁATY:

Dla funkcjonariuszy i żołnierzy udział w konferencji i forum (bez wystąpienia i publikacji) BEZPŁATNY

 

 

W przerwach bufet kawowy

Zakwaterowanie i wyżywienie we własnym zakresie

(dla uczestników konferencji przygotowana promocyjna oferta hotelowa)

 

TERMINY:

1.     od 15 marca do 10 czerwca 2018 r. – zgłoszenie udziału w Konferencji;

2.     do 15 czerwca 2018 r. – zgłaszanie streszczeń wystąpień ustnych i posterów naukowych;

3.     20-21 czerwca 2018 r. – Konferencja Naukowo - Praktyczna – PIRO-TACTICS 2018

4.     do 15 lipca 2018 r. – nadsyłanie publikacji wraz z oświadczeniami autorów do monografii naukowej

 

 

Odpowiadamy na wszystkie otrzymane od Państwa wiadomości.

Brak odpowiedzi jest równoznaczny z jej nieotrzymaniem.

Jeśli w przeciągu 1 tygodnia od przesłania pracy (również po naniesieniu poprawek) nie otrzymają Państwo od nas mailowego potwierdzenia otrzymania plików, bardzo prosimy o kontakt z nami
w tej sprawie.

• do 31 września 2018 r. – wydanie monografii naukowej w formie elektronicznej – autorzy otrzymują 4 pkt. MNiSW.

Planowany termin obejmuje prace sformatowane zgodnie z informacjami podanymi w zakładce Publikacja, które zostaną wysłane do 30 czerwca 2018 r. wraz z oryginałem oświadczenia autora/-ów (w wersji papierowej). O terminie dostępności wersji papierowych książek będziemy informowali mailowo.

 

 

Wszelką korespondencję prosimy kierować na adres:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

CEL KONFERENCJI:

Konferencja Piro-Tactics2018 to przedsięwzięcie skierowane przede wszystkim do przedstawicieli podmiotów prowadzących działania minersko-pirotechniczne, oraz przedstawicieli nauk
o bezpieczeństwie

Naszą misją jest stworzenie platformy wymiany informacji i wspieranie rozwoju wiedzy z zakresu bojowych działań minersko-pirotechnicznych

W tym celu podczas konferencji zaprezentowane zostaną osiągnięci naukowe, efekty projektów badawczych, jak również najnowsze rozwiązania techniczne w tym obszarze.

 

Konferencja Piro-Tactics 2018 stanowić ma, forum wymiany doświadczeń pomiędzy funkcjonariuszami i żołnierzami realizującymi działania minersko-pirotechniczne ze szczególnym uwzględnieniem działań antyterrorystycznych

W celu realizacji powyższych założeń przedsięwzięcie realizowane będzie w formie:

I dzień:

Konferencja – prezentacja zgłoszonych referatów z następujących obszarów:

- metodyka prowadzenia działań minersko-pirotechnicznych;

- uwarunkowania prawno-organizacyjne prowadzenia działań minersko-pirotechnicznych;

- zabezpieczenie medyczne działań minersko-pirotechnicznych;

- najnowsze rozwiązania techniczne wspierające działania minersko-pirotechniczne;

- wyniki badań i projektów naukowych realizowanych w zakresie działań minersko-pirotechnicznych;

- metody działania sprawców zamachów z użyciem urządzeń wybuchowych;

 oraz

prezentacja rozwiązań technicznych w zakresie zabezpieczenia sprzętowego działań minersko-pirotechnicznych

 

II dzień:

 Forum – zamknięte panele dyskusyjne

(uczestnikami mogą być zgłoszeni funkcjonariusze, żołnierze i pracownicy instytucji
i służb realizujących działania minersko-pirotechniczne)

 

Panel I:

- Bojowe działania minersko-pirotechniczne

moderator: dr inż. Przemysław Kornacki

 

Panel II:

- Uwarunkowania prawne i organizacyjne wykorzystania materiałów wybuchowych do pokonywania zamknięć budowlanych i innych przeszkód;

moderator: dr Michał Stępiński

 

W ramach podsumowania paneli dyskusyjnych opracowane zostaną sprawozdania z wnioskami
i rekomendacjami w przedmiotowym zakresie, które przekazane zostaną do podmiotów ustawowo odpowiedzialnych za realizacje działań minersko-pirotechnicznych.

 

 

UCZESTNICY WYDARZENIA:


• Funkcjonariusze i żołnierze realizujący działania minersko-pirotechniczne

·        Przedstawiciele instytucji i służb

·        Pracownicy naukowi
• Doktoranci i studenci kierunków humanistycznych i społecznych
• Praktycy zainteresowani zagadnieniami prezentowanymi podczas Konferencji
• Zaproszeni goście

 

KAŻDY Z UCZESTNIKÓW MOŻE PREZENTOWAĆ SWOJE OSIĄGNIĘCIA
W FORMIE:


• Wystąpienia ustnego

i/lub
• Rozdziału w monografii naukowej.

 

Tematyka wystąpień musi być związana z zagadnieniami poruszanymi podczas Konferencji. Wystąpienia mogą być przygotowane zarówno na podstawie badań własnych Autora, jak i też stanowić przedstawienie zagadnienia pod kątem teoretycznym.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo akceptacji tematów wystąpień

 

 

 

 

PROGRAM KONFERENCJI:

 

Dzień I

 

  9.00 - 10.00 – rejestracja uczestników

10.00 - 10.30 – rozpoczęcie konferencji

10.30 – 13.00 – wystąpienia prelegentów

13.00 – 14.00 – przerwa

14.00 – 16.00 – wystąpienia prelegentów

16.00 – 16.30 – zakończenie I dnia

 

Dzień II

  9.00 –   9.30 – rejestracja uczestników

  9.30 – 12.00 – panele tematyczne

12.00 – 12.30 – przerwa kawowa

12.30 – 13.00 - podsumowanie i przedstawienie wypracowanych wniosków i rekomendacji

13.00 – 13.30 – zakończenie obrad