Legia Akademicka w SAN

Przystąp do programu Legia Akademicka

Społeczna Akademia Nauk w roku akademickim 2019/2020 przystąpiła do programu "Legia Akademicka". Program ochotniczego szkolenia studentów w ramach "Legii Akademickiej" składa się z części teoretycznej oraz praktycznej. SAN znalazł się w gronie Uczelni, które w ramach tego programu będą prowadziły szkolenie teoretyczne w module oficerskim i podoficerskim.

Program "Legia Akademicka" realizowany jest przez Ministerstwo Obrony Narodowej w porozumieniu z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Ministerstwo Obrony Narodowej - Home | FacebookInformacja o działaniach podejmowanych przez agencje nadzorowane ...

 

Na spotkaniach zorganizowanych przez Instytut Bezpieczeństwa Narodowego SAN i Wojewódzki Sztab Wojskowy w Łodzi w grudniu 2019 r. zachęcaliśmy studentów Uczelni do udziału w programie "Legia Akademicka". Program ten jest skierowany do studentów, zarówno kobiet jak i mężczyzn, którzy chcieliby odbyć szkolenie wojskowe, uzyskać stopień wojskowy, myślą o wstąpieniu do wojska i służbie czynnej. Może on stać się przygodą, formą realizacji własnych pasji, szansą na zdobycie dodatkowych kwalifikacji.

Prosimy, aby chętni studenci w terminie do 15 stycznia 2020 r. złożyli w Dziale Planowania (Kilińskiego 98) wypełniony wniosek w sprawie przystąpienia do programu Legia Akademicka.

Więcej informacji na stronie: https://legiaakademicka.wp.mil.pl