Zofia Wilk-Woś

  • Drukuj

Zofia Wilk-Woś jest doktorem habilitowanym nauk humanistycznych w zakresie historii. Od lutego 2003 r. pracuje w Społecznej Akademii Nauk w Łodzi, obecnie na stanowisku kierownika Katedry Stosunków Międzynarodowych. Od kilku lat współpracuje z Katedrą Bezpieczeństwa Narodowego, prowadząc zajęcia z przedmiotów: Wiedza o państwie i prawie, Historia Polski i Międzynarodowe stosunki polityczne. Obok badań z zakresu nauk pomocniczych historii, drugi nurt jej zainteresowań naukowych związany jest z szeroko rozumianymi stosunkami międzynarodowymi (opublikowała artykuły poświecone kwestii pomocy humanitarna dla krajów Afryki i Haiti, konfliktowi w Sudanie, polityce kulturalnej Unii Europejskiej). Jest również Autorką prac z dziedziny kulturoznawstwa (rola czasu w kulturze, podróże jako wartość kulturowa). Obecnie wraz z prof. Piotrem Rozwadowskim przygotowuje projekt badawczy poświęcony kwestii bezpieczeństwa i ochrony zabytków w mieście Łodzi.