Wojciech Bieńkowski

 • Drukuj

 dr Wojciech Bieńkowski

Jest absolwentem Wojskowej Akademii Technicznej i doktorem nauk wojskowych w specjalności bezpieczeństwo państwa. Ukończył studia podyplomowe:

 • Marketingowego Zarządzania Firmą na Uniwersytecie Łódzkim
 • Prawa Konfliktów Zbrojnych w Akademii Obrony Narodowej
 • Doskonalenia Pedagogicznego na Politechnice Łódzkiej

Pełnione funkcje zawodowe:

 • Starszy wykładowca Zakładu Edukacji Obronnej i Koordynacji Kształcenia na Wydziale Wojskowo-Lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Zainteresowania zawodowe:

 • Problematyka współczesnego bezpieczeństwa;
 • Międzynarodowe prawo humanitarne konfliktów zbrojnych;
 • Problematyka przygotowań obronnych państwa;
 • Problemy kontroli zbrojeń rozbrojenia;
 • Problematyka zarządzania kryzysowego.

Działalność społeczna:

Członek Komisji Upowszechniania Międzynarodowego Prawa Humanitarnego działającej przy Zarządzie Głównym Polskiego Czerwonego Krzyża.  

Hobby:

 • Historia, zagadnienia techniki wojskowej, literatura, turystyka, fotografia.