Academic activity

The latest academic publications of the Institute:
 
 
Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe - nowe wyzwania bezpieczeństwa narodowego
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE, TOM XVII, ZESZYT 5, CZĘŚĆ 2
Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe - nowe wyzwania bezpieczeństwa narodowego
Redakcja: Zofia Wilk-Woś, Andrzej Marjański
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe - bezpieczeństwo i obronność państwa
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE, TOM XVII, ZESZYT 5, CZĘŚĆ 3
Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe - bezpieczeństwo i obronność państwa
Redakcja: Zofia Wilk-Woś, Przemysław Kornacki