Instytut Bezpieczeństwa Narodowego SAN

Witamy na stronie Instytutu Bezpieczeństwa Narodowego Społecznej Akademii Nauk w Łodzi (SAN).

Instytut Bezpieczeństwa Narodowego wchodzi w skład Wydziału Zarządzania SAN. Powstał w 2016 r. z przekształcenia Katedry Bezpieczeństwa Narodowego. Obecnie w skład Instytutu wchodzą dwie jednostki: Katedra Obronności oraz Katedra Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Zarządzania Kryzysowego.

Z dniem 1 października 2016 r. na stanowisko Dyrektora Instytutu został powołany twórca i koordynator kierunku Bezpieczeństwo Narodowe dr Andrzej Marjański.

W Instytucie pracuje lub z nim współpracuje wielu uznanych praktyków i teoretyków nauk o bezpieczeństwie. Zapraszamy do kontaktu z naszym Zespołem. Jesteśmy otwarci na współpracę krajową i międzynarodową.