Odznaka Absolwenta

Odznaka Absolwenta kierunku Bezpieczeństwo Narodowe Społecznej Akademii Nauk została wprowadzona w 2014 r. Stanowi ją orzeł w koronie trzymający w szponach tarczę symbolizującą nazwę kierunku oraz uczelni wraz z jej logo.  Szczegółowych informacji o odznace udziela Koordynator kierunku - dr A. Marjański.