Konferencja naukowa "Zarządzanie bezpieczeństwem"

Szanowni Państwo,

W imieniu Instytutu Bezpieczeństwa Narodowego Społecznej Akademii Nauk w Łodzi, mamy zaszczyt zaprosić do wzięcia udziału w Konferencji Naukowej „Zarządzanie bezpieczeństwem”, która odbędzie się w Łodzi, w dniu 16 marca 2017 roku.

Celem konferencji jest zaprezentowanie holistycznego podejścia do zagadnień związanych z zarządzaniem bezpieczeństwem. Planowana dyskusja i wymiana doświadczeń w gronie środowiska naukowego oraz praktyków bezpieczeństwa ze służb mundurowych i administracji będzie próbą określenia wpływu jaki wywierają w przedmiotowym obszarze uwarunkowania społeczne, prawno-organizacyjne, militarne i polityczne na poziomie krajowym oraz lokalnym.

Mamy nadzieję, że Konferencja stanie się również miejscem do nawiązania i wzmocnienia kontaktów ułatwiających podjęcie wspólnych badań naukowych.

Serdecznie zapraszamy i liczymy na udział Państwa w obradach konferencji


Z wyrazami szacunku

dr hab. Zofia Wilk-Woś, prof. SAN
przewodnicząca Konferencji

dr Michał Stępiński
sekretarz  Konferencji 

 

 

Komitet naukowy

 

dr hab. Roman Patora, prof. SAN, Społeczna Akademia Nauk

dr hab. Piotr Rozwadowski, prof. SAN, Społeczna Akademia Nauk w Łodzi

dr hab. Jarosław Ropęga, Uniwersytet Łódzki

prof. dr hab. Łukasz Sułkowski, Społeczna Akademia Nauk

nadkom. dr Jarosław Truchan, Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie

nadkom. dr Anna K. Zubrzycka, Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie

nadkom. dr Anna Rolka, Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie

kom. dr Tomasz Siemianowski, Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie

dr Michał Stępiński, Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie

dr hab. Zofia Wilk-Woś, prof. SAN – przewodnicząca konferencji

dr Andrzej Marjański, Społeczna Akademia Nauk

dr inż. Przemysław Kornacki, Społeczna Akademia Nauk

 

 

Komitet organizacyjny

 


 

dr hab. Zofia Wilk-Woś, prof. SAN – przewodnicząca

dr Michał Stępiński - sekretarz

nadkom. dr Jarosław Truchan

mjr SG dr inż. Przemysław Kornacki

dr Andrzej Marjański

 

Publikacja recenzowana                                         


Zgłoszone referaty, po pozytywnej recenzji, zostaną opublikowane w numerze tematycznym „Bezpieczeństwo i Zarządzanie Kryzysowe” w czasopiśmie „Przedsiębiorczość i Zarządzanie”. 

Planujemy wydanie monografii przed terminem konferencji. W związku z tym prosimy o nadsyłanie pełnych tekstów referatów zgodnie z podanymi na stronie www konferencji wymogami edytorskimi. Uprzedzamy, że artykuły nadesłane po tym terminie nie zostaną umieszczone w bieżącej monografii Konferencji.

Zasady publikowania [plik do pobrania]

Redakcja zastrzega sobie prawo nieprzyjęcia do druku tekstów niespełniających standardów prac naukowych, zasad publikacyjnych Wydawnictwa SAN oraz tekstów, które w procesie redakcyjnym otrzymają jedną negatywną recenzję naukową.

 

Miejsce konferencji


Społeczna Akademia Nauk
Łódź, ul. Kilińskiego 98

 

Program Konferencji

10.00 - rozpoczęcie obrad

10.10 - 10.40 - dr Michał Stępiński, SAN Łódź, Wpływ ustawy o działaniach antyterrorystycznych na organizację działań na miejscu zdarzenia o charakterze terrorystycznym

10.40 - 11.00 - dr Tomasz Siemianowski, dr Jarosław Radosław Truchan, mgr Konrad Kordalewski, Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, Wybrane systemy informacyjne wspierające działania Policji

11.00 - 11.20 - mgr Michał Siek, SAN Łódź, Zarządzanie kryzysowe w perspektywie cyberwojny

11.20 - 11.40 - mgr Daniel Jurewicz, SAN Łódź, Kompetencje konstytucyjnych organów państwa w zarządzaniu bezpieczeństwem narodowym

11.40 - 12.30 - panel dyskusyjny