VII Konferencja Naukowa „Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe”

W dniach 13-15 września 2017 roku odbyła się VII Konferencja Naukowa „Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe”, której organizatorem był Instytut Bezpieczeństwa Narodowego wraz z Katedrą Zarządzania Społecznej Akademii Nauk w Łodzi.
Celem konferencji była dyskusja i wymiana doświadczeń w gronie środowiska naukowego oraz praktyków bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego, wywodzących się ze służb, administracji i biznesu. Zamysłem konferencji było poświęcenie szczególnej uwagi problematyce bezpieczeństwa społeczności lokalnych.

Zdjęcie 1 Zdjęcie 2

Zdjęcie 3 Zdjęcie 4

Zdjęcie 5 Zdjęcie 6

Zdjęcie 7 Zdjęcie 8

Zdjęcie 9 Zdjęcie 10