SEMINARIUM NAUKOWE „WPŁYW MIGRACJI NA BEZPIECZEŃSTWO PAŃSTWA”

Wpływ migracji na bezpieczeństwo państwa...

 … to tytuł przewodni seminarium naukowego, które odbyło się w dniu 18.05.2017 r. w Łodzi. Współorganizatorami przedsięwzięcia był Komendant Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej oraz Rektor Społecznej Akademii Nauk przy dużym zaangażowaniu i wsparciu Placówki Straży Granicznej w Łodzi.

Tematem wiodącym seminarium były zagadnienia związane zarówno ze znaczeniem i problemami zjawiska migracji na terytorium naszego kraju, jak również działania podejmowane w tym zakresie przez poszczególne instytucje oraz ich wpływ na bezpieczeństwo w województwie łódzkim, ale także na terytorium Polski, a nawet całego obszaru Unii Europejskiej.

Seminarium stworzyło płaszczyznę do swobodnej wymiany informacji i poglądów,  było świetną okazją do dialogu pomiędzy środowiskiem akademickim a przedstawicielami służb i instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne, w tym politykę migracyjną.

Wśród zaproszonych gości i prelegentów byli m.in. przedstawiciele Wojewódzkiej Komendy Policji w Łodzi, Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego, Okręgowego Inspektoratu Pracy oraz środowisk akademickich i naukowych. Nadwiślański Oddział Straży Granicznej reprezentował Zastępca Komendanta płk SG Dariusz Lutyński.

Podczas seminarium naukowego funkcjonariusze SG przygotowali specjalne stoiska informacyjne oraz wystawę fotograficzną, gdzie zainteresowani goście mogli poznać bliżej specyfikę pracy zarówno w portach lotniczych jak i w terenie, a studenci dowiedzieć się o zasadach naboru do służby w szeregach Straży Granicznej.

„Wpływ migracji na bezpieczeństwo państwa” to przedsięwzięcie, które zainaugurowało obchody 26 rocznicy utworzenia Straży Granicznej.

Zdjęcie 1 Zdjęcie 2

Zdjęcie 3 Zdjęcie 4

Zdjęcie 5 Zdjęcie 6

Zdjęcie 7