II Ogólnopolska Konferencja Naukowa Wielowymiarowe ryzyka ponowoczesności "Terroryzm”

18 października 2017 r. w auli Społecznej Akademii Nauk w Łodzi odbyła się II Ogólnopolska Konferencja Naukowa Wielowymiarowe ryzyka ponowoczesności "Terroryzm”. Współorganizatorem tej konferencji był Instytut Bezpieczeństwa Narodowego, a na konferencji zaprezentowali swoje referaty trzej jego pracownicy: 

dr Michał Stępiński, "Zdarzenie o charakterze terrorystycznym – zagrożenie dla życia i zdrowia osób"

dr Krzysztof Skusiewicz, "Oblicza potencjalnego zagrożenia terrorystycznego Polski"

mgr inż. Michał Siek, "Cyberterroryzm jako współczesne zagrożenie bezpieczeństwa państwa"