Wizyta delegacji z Lwowskiego Państwowego Uniwersytetu Bezpieczeństwa Życia

W ramach międzynarodowej wymiany naukowej w dniach 21-26 stycznia 2018 roku z wizytą studyjną przebywała w Instytucie Bezpieczeństwa Narodowego SAN delegacja naukowców z Lwowskiego Państwowego Uniwersytetu Bezpieczeństwa Życia (Lviv State University of Life Safety). Jest to wiodąca uczelnia wyższa Ukrainy kształcąca w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego m.in. w zakresie bezpieczeństwa pożarowego, ekologicznego i ochrony środowiska.  Uczelnia prowadzi studia kształcące strażaków dla służb zarządzania kryzysowego Ukrainy.

Pięcioosobowej delegacji lwowskich naukowców przewodniczyła prof. Olha Menshykova, zastępca dyrektora Instytutu Bezpieczeństwa Wewnętrznego. W ramach wizyty studyjnej nasi goście zapoznali się z funkcjonowaniem systemu bezpieczeństwa wewnętrznego państwa oraz specyfiką pracy poszczególnych służb i podmiotów oraz programami kształcenia studentów na kierunku bezpieczeństwo narodowe.  Delegacja odbyła spotkania i zapoznała się ze specyfiką działania:

  • Centrum Powiadamiania Ratunkowego Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego.
  • Komendy Miejskiej Policji w Łodzi.
  • Aresztu Śledczego w Łodzi
  • Komendy Powiatowej Powiatu Łódzkiego-Wschodniego Państwowej Straży Pożarnej w Koluszkach
  • Ochotniczej Straży Pożarnej w Bronisinie w gminie Rzgów.
  • Straży Miejskiej w Łodzi.
  • Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi.     

Ze strony Instytutu Bezpieczeństwa SAN w Warszawie w wizycie uczestniczył prof. Bogdan Panek, który z dr. Andrzejem Marjańskim z IBN w Łodzi towarzyszyli naszym gościom w poszczególnych etapach wizyty.  

W czwartek nasi goście poprowadzili wykład dla studentów SAN, w którym uczestniczyli także wykładowcy Instytutu Bezpieczeństwa Narodowego SAN. Goście przedstawili szereg niezwykle ciekawych informacji o systemie bezpieczeństwa wewnętrznego Ukrainy oraz o Państwowym Uniwersytecie Ochrony Życia we Lwowie.

Po wykładzie odbyło się wspólne seminarium naukowe moderowane przez prof.  Olhę Menshykovą i prof. Bogdana Panka. W seminarium wziął udział prof. Bogdan Piasecki, prorektor SAN ds. nauki, który w swoim wystąpieniu wskazał na znaczenie rozwoju współpracy naukowej i zachęcał do podejmowania wspólnych badań. W czasie seminarium insp. dr Michał Stępiński miał wystąpienie o procesie zmian, jakie zaszły w polskim systemie antyterrorystycznym. W czasie dyskusji, w której brali udział również Joanna Szczecińska, dyrektor Działu Współpracy z Zagranicą oraz Wiktor Kołysko, dyrektor Działu promocji udało się określić kierunki wspólnych działań naszych uczelni w procesie rozwoju naukowego oraz wymiany wykładowców i studentów.  W seminarium wzięli także udział przedstawiciele instytucji, które odwiedziliśmy w czasie wizyty.  Dyskusję kontynuowaliśmy również w czasie uroczystego  podsumowania wizyty.