IV Łódzki Dzień Bezpieczeństwa Narodowego

W dniu 27 maja 2017 r. odbył się, zorganizowany przez Instytut Bezpieczeństwa Narodowego SAN oraz Koło Naukowe Instytutu kolejny już IV Łódzki Dzień Bezpieczeństwa Narodowego. Miejscem wydarzenia była siedziba Oddziału Prewencji Policji w Łodzi przy ul. Pienistej 71.

Tematem przewodnim tegorocznego spotkania były kwestie bezpieczeństwu na terenie województwa łódzkiego. Terytorialna służba wojskowa, Krajowa Mapa Zagrożeń i Bezpieczeństwa, czy współpraca sił powietrznych NATO to jedne z kilku wątków, które pojawiły się w dyskusjach.

Poza wystąpieniami przedstawicieli Partnerów Imprezy oraz pracowników naukowych SAN, przewidziane są także ekspozycje plenerowe wyposażenia służb z Łodzi oraz Województwa Łódzkiego, a także test sprawnościowy, który pozwala określić swoje przygotowanie do pracy w Policji. Na placu manewrowym Oddziału Prewencji Policji miała miejsce część pokazowo-informacyjna, wszystkich zaproszonych podmiotów, służb czy instytucji oświatowych związanych z bezpieczeństwem.

Partnerami Imprezy byli: Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi; Komenda Miejska Policji w Łodzi; Łódzka Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej; Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi; Placówka Straży Granicznej w Łodzi; 15 Sieradzka Brygada Wsparcia Dowodzenia; 32 Baza Lotnictwa Taktycznego w Łasku oraz Wojskowe Centrum Kształcenia Medycznego w Łodzi.