Andrzej Wasiak

Andrzej Wasiak Doktor Nauk Ekonomicznych

                

Wybrane zainteresowania naukowe:

Zadania państwa i samorządu terytorialnego w bezpieczeństwie publicznym
Administracja
Gospodarka publiczna
Państwo i jego organy w bezpieczeństwie narodowym
Zarządzanie kryzysowe
Samorząd terytorialny jako podmiot zarządzania kryzysowego
Infrastruktura krytyczna /techniczna i społeczna/ i jej finansowanie
Ochrona  infrastruktury krytycznej
Administracja publiczna w bezpieczeństwie publicznym

Główne doświadczenia zawodowe:

Praca w administracji publicznej
Autor 41 i współautor 3 publikacji
Autor i współautor 6 opracowań służących praktyce gospodarczej
Autor i współautor 5 programów restrukturyzacyjnych przedsiębiorstw komunalnych
Autor i współautor 3 projektów prywatyzacyjnych w sektorze komunalnym
Członek i przewodniczący  rad nadzorczych w spółkach komunalnych
Wykładowca w szkołach biznesu i administracji publicznej