Justyna Marjańska

Od 2009 roku wykładowca akademicki w Zakładzie Przedsiębiorczości i Firm Rodzinnych Społecznej Akademii Nauk w Łodzi, gdzie przygotowuje rozprawę doktorską.

Absolwentka Społecznej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi. W czasie studiów aktywnie uczestniczyła w działalności samorządu studenckiego, Biura Karier Studenckich i jako wolontariusz w różnego typu inicjatywach społecznych.   

Jej zainteresowania naukowe obejmują problematykę funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw rodzinnych, rozwoju przedsiębiorczości i bezpieczeństwa społeczności lokalnych. Jest współorganizatorką corocznej Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Firmy Rodzinne”. Zna język angielski. 

Zainteresowania: decoupage, moda, poznawanie uroków naszego kraju.