Katarzyna Staniszewska

Jest magistrem nauk ekonomicznych specjalizującą się w naukach o zarządzaniu. Pracuje na stanowisku asystenta w Zakładzie Przedsiębiorczości i Firm Rodzinnych Katedry Zarządzania w Społecznej Akademii Nauk.

Jest absolwentką Politechniki Łódzkiej. Szczególne zainteresowania dotyczą tematyki firm rodzinnych, z także zarządzania marketingowego. Od 4 lat bierze czynny udział we współorganizacji corocznych Konferencji Naukowych Firmy Rodzinne. W pracy dydaktycznej prowadzi zajęcia z zakresu nauk o zarządzaniu na kierunkach Zarządzanie, Logistyka oraz Bezpieczeństwo Narodowe.