Piotr Rozwadowski

Piotr Rozwadowski, doktor habilitowany, profesor Społecznej Akademii Nauk w Łodzi. Urodzony w 1967 r. W 1986 r. rozpoczął studia w Wyższej Oficerskiej Szkole Lotniczej w Dęblinie. W latach 1991-1993 Akademia Obrony Narodowej w Warszawie. Doktorat na temat "Państwowy Urzad wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego w latach 1927-1939" obroniony w Wojskowym Instytucie Historycznym w 2000 r. W 2009 r. habilitacja na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach na podstawie pracy "Wojsko Powstania Warszawskiego. Struktury, dowodzenie, możliwości bojowe". W latach 2006-2008 stypendysta Uniwersytetu w Ottawie i Rządu Kanady. Autor książek i artykułów poświęconych historii wojskowej. W latach 1994-2001 związany z Wydawnictwem Bellona, od 1996 do 2001 zastępca dyrektora (redaktor naczelny wydawnictwa). W okresie 2001-2009 redaktor naukowy Wielkiej ilustrowanej Encyklopedii Powstania Warszawskiego. Od 2001 r. major rezerwy. Obecnie kieruje Katedrą Bezpieczeństwa Narodowego Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych SAN w Łodzi.