Grzegorz Leśniewicz

dr Grzegorz Leśniewicz

W Katedrze Bezpieczeństwa Narodowego Społecznej Akademii Nauk zajmuje stanowisko adiunkta. Ukończył w 1993 roku studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Tematem pracy magisterskiej było przestrzeganie politycznych praw człowieka w zmieniających się realiach ustrojowych naszego kraju. W kolejnych latach ukończył studia podyplomowe w zakresie prawa pracy na Uniwersytecie Łódzkim (2000) oraz studia MPA Master of Public Administration na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego (2012). W roku 2011 obronił pracę doktorską z zakresu historii kościoła na Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Dodatkowo posiada nadane przez Ministra Skarbu uprawnienia do zasiadania w radach nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa.

Grzegorz Leśniewicz jest samorządowcem, który pełnił funkcję Starosty Zgierskiego (2001-2002, 2005-2006), Przewodniczącego Rady Powiatu Zgierskiego (2003-2005) oraz członka Zarządu Powiatu Zgierskiego (1998-2001). W ostatniej kadencji pełnił funkcję Zastępcy Prezydenta Miasta Zgierza (2011-2012) nadzorującego zadania związane z gospodarką nieruchomościami, mieszkalnictwem, działalnością gospodarczą oraz oświatą.

Zawodowo od 1995 roku związany z więziennictwem. Jest oficerem Służby Więziennej w stopniu podpułkownika. Pełnił służbę w Areszcie Śledczym w Łodzi, Zakładzie Karnym w Garbalinie, Zakładzie Karnym nr 1 w Łodzi  oraz Centralnym Zarządzie Służby Więziennej w Warszawie. Uczestniczył w pracach nad reformą więziennictwa w Polsce, w tym w tworzeniu przepisów i rozporządzeń wykonawczych związanych z reformą. Publikuje artykuły w prasie zajmującej się problematyką penitencjarną, a w periodykach regionalnych zamieszcza teksty poświęcone historii województwa.