Michał Stępiński

Michał Stępiński

 

insp. dr Michał Stępiński

Dyrektor Biura Operacji Antyterrorystycznych Komendy Głównej Policji. Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu.

Oficer z 25 letnim doświadczeniem w działaniach Policji w sytuacjach kryzysowych. Od 10 lat zajmuje się dowodzeniem jednostkami antyterrorystycznymi Policji.

Główny obszar zainteresowań naukowych to:

  • podejmowanie decyzji w sytuacjach kryzysowych
  • zarządzanie i dowodzenie formacjami mundurowymi
  • organizacyjno-prawne aspekty zwalczania terroryzmu.

Wykładowca Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz Akademii Obrony Narodowej.