Wojciech Bieńkowski

 dr Wojciech Bieńkowski

Jest absolwentem Wojskowej Akademii Technicznej i doktorem nauk wojskowych w specjalności bezpieczeństwo państwa. Ukończył studia podyplomowe:

  • Marketingowego Zarządzania Firmą na Uniwersytecie Łódzkim
  • Prawa Konfliktów Zbrojnych w Akademii Obrony Narodowej
  • Doskonalenia Pedagogicznego na Politechnice Łódzkiej

Pełnione funkcje zawodowe:

  • Starszy wykładowca Zakładu Edukacji Obronnej i Koordynacji Kształcenia na Wydziale Wojskowo-Lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Zainteresowania zawodowe:

  • Problematyka współczesnego bezpieczeństwa;
  • Międzynarodowe prawo humanitarne konfliktów zbrojnych;
  • Problematyka przygotowań obronnych państwa;
  • Problemy kontroli zbrojeń rozbrojenia;
  • Problematyka zarządzania kryzysowego.

Działalność społeczna:

Członek Komisji Upowszechniania Międzynarodowego Prawa Humanitarnego działającej przy Zarządzie Głównym Polskiego Czerwonego Krzyża.  

Hobby:

  • Historia, zagadnienia techniki wojskowej, literatura, turystyka, fotografia.