Daniel Jurewicz

mjr mgr inż. Daniel Jurewiczmjr mgr inż. Daniel Jurewiczmjr mgr inż. Daniel Jurewicz

 

 

 

 

 

 

 

 

Absolwent Wydziału Inżynierii Wojskowej Wyższej Szkoły Oficerskiej we Wrocławiu (1996 ) oraz Wydziału Inżynierii Chemii i Fizyki Technicznej Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie (1998).W roku 2013 ukończył studia podyplomowe z zakresu zarządzania kryzysowego w Społecznej Akademii Nauk w Łodzi.
W latach 1998-2003 służba na kolejnych stanowiskach służbowych w Brygadzie Saperów w Brzegu. Od 2003 r. w Wojewódzkim Sztabie Wojskowym w Łodzi na stanowisku oficera operacyjnego realizując zadania m.in. problematyki koordynacji użycia sił wojska w sytuacjach kryzysowych na terenie województwa, planowaniem sił układu niemilitarnego na potrzeby obronne oraz współpracą z organami podmiotami województwa w sprawach związanych z obronnością.

W latach 2008-2009 i 2011 brał udział w misji stabilizacyjnej w Islamskiej Republice Afganistanu zajmując się m.in. szkoleniem żołnierzy Armii Afgańskiej.

Obecnie od grudnia 2014 pełni obowiązki Szefa Wydziału Rekrutacji Wojskowej Komendy Uzupełnień w Skierniewicach zajmując się problematyką uzupełnienia Sił Zbrojnych.